Oświadczenie

22/07/2015

1

78. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

16/07/2015

W dniach 8-10 lipca br. odbyło się 78 posiedzenie Senatu RP.  Posiedzenie zdominowała kwestia ustawy o  leczeniu bezpłodności tzw. ustawia o in vitro. Debata trwała blisko 14 godzin. Wyniki imiennego głosowania nad tą ustawą oraz  nad innymi punktami porządku obrad znajdują się na stronie internetowej : www.senat.gov.pl oraz poniżej po kliknięciu ikony read more. Ponadto, Izba podjęła uchwałę  w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw,  wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji skierowanych do Senatu przez byłego żołnierza górnika oraz Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Projekt ma na celu objęcie uprawnieniami do świadczeń pieniężnych, wynikających z ustawy o kombatantach, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych z przyczyn politycznych w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu w latach 1949–1959, oraz żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla lub kamieniołomach. Kierowanie do pracy w kopalniach żołnierzy górników było jednym z narzędzi represji stosowanych wobec obywateli uznanych za groźnych z punktu widzenia interesów państwa komunistycznego, wzorowanych na doświadczeniach państwa sowieckiego. Projekt przewiduje, że żołnierze górnicy, którzy są obecnie objęci  ustawą o żołnierzach górnikach, zostaną uznani za uprawnionych do pomocy i świadczeń na podstawie ustawy o kombatantach. Tym samym zostanie uchylona ustawa o żołnierzach górnikach. Według danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  w Polsce żyje teraz około 27,5 tys. represjonowanych żołnierzy oraz około 20 tys. wdów po nich.

2 cz.senat9.07.2015

Read more here…

Artykuł z Gazety Lubuskiej

06/07/2015

Artykuł z weekendowego wydania Gazety Lubuskiej 4-5 lipca 2015 r.:

art

Wizyta delegacji senackiej Grupy Polsko-Francuskiej we Francji

30/06/2015

W dniach 29-3 lipca br. Pan Senator jako członek senackiej Grupy Polsko-Francuskiej przebywa z wizytą we Francji (Paryżu–Flamanville-Cherbourg). Grupa w trakcie wizyty odwiedzi elektrownie jądrową, spotka się we francuskim Senacie z wiceadmirałem Charlesem-Henri Du Ché, zastępcą dyrektora Generalnej Dyrekcji ds. kontaktów międzynarodowych i strategii Ministerstwa Obrony. Spotkanie będzie dotyczyło wymiany poglądów na temat współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie obrony, Trójkąta Weimarskiego, NATO i obronności europejskiej. Przewidziane jest również spotkanie z panem Pierrem Lévy, dyrektorem ds. Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na temat stosunków między Francją a Polską, trójkąta Weimarskiego i Unii Europejskiej (Quai d’Orsay) – TBC. Odbędzie się również spotkanie z Przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Europejskich Jeanem Bizet oraz członkami Komisji. Ponadto  polska delegacja senatorów odwiedzi Ambasadora RP we Francji pana Andrzeja Byrta. Spotkanie odbędzie się  z udziałem senatorów francuskich, członków Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Senacie Republiki Francuskiej oraz będzie uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym Senatu Republiki Francuskiej.

uid_ec19866f9dbc33aac061204115372fc41287774476919_width_633_play_0_pos_0_gs_0_height_355Senat RF fot. pap/epa/lucas dolega

76.posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

11/06/2015

Senat zbierze się na 76. posiedzeniu w dniach 11 i 12 czerwca 2015 r. 2-dniowe obrady rozpoczną się o godz.11.00 W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą na swym posiedzeniu rozpatrywała senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i której sprawozdanie będzie Wysokiej Izbie przedstawiał pan Senator. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

3fot.www.senat.gov.pl

Read more here…

Stelmet Zielona Góra Mistrzem Polski w sezonie 2014/2015

11/06/2015

9 czerwca 2015 r. przy pełnej hali CRS w Zielonej Górze, Stelmet Zielona Góra zdobył drugi tytuł w swojej historii – Mistrza Polski 2014/2015.

h

24 maja 2015 r. Wybory Prezydenckie

18/05/2015

badz-z-nami-24-maja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

22/04/2015

Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego:

https://popieramkomorowskiego.pl

Stanisław Iwan

Senator RP

Bilbord16x9_v1

73. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

22/04/2015

W dniach 15-16 kwietnia 2015 r. odbyło się 73. posiedzenie Senatu RP na którym senatorowie rozpatrzyli  11 ustaw oraz podjęli uchwałę w 100-tną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora. Podczas drugiego czytania projektu tej uchwały i w trakcie głosowania na sali obecni byli członkowie rodziny twórcy  i przedstawiciele instytucji kultury. Ponadto Senat przyjął ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, wywodzącą się z dwóch projektów – senackiego i poselskiego. Ustawa ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r., które  znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego.

senat4www.senat.gov.pl

Read more here…