Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zielonej Górze

16/02/2015

Obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca, rozpoczną się w Zielonej Górze już 27 lutego br. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida (Sala Dębowa) odbędzie się z inicjatywy Pana Senatora Stanisława Iwana projekcja filmów na temat Żołnierzy Wyklętych oraz promocja książki ,,Stracony dom” Jadwigi Lazarowicz, wdowy po ppłk. Adamie Lazarowiczu Wiceprezesie IV Zarządu Głównego WiN. Natomiast 1 marca ( tj. w niedzielę) uroczystości rozpoczną się mszą św. w Konkatedrze św. Jadwigi o godz. 11.00, po której nastąpi przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

Plakat (5)

Gospodarcza Inauguracja roku 2015 przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową

23/01/2015

22 stycznia 2015 roku Pan Senator uczestniczył w Gospodarczej Inauguracji roku 2015, organizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. W tym roku przypadła 10. edycja tego wydarzenia. Zgromadziła w Sulęcinie liczne grono przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata nauki z Województwa Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, lokalnych samorządów i władz regionalnych województwa.

2

fot. www.ziph.pl

69.posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

23/01/2015

Ponad 8 godzin debatował Senat 21 stycznia 2015 r. nad ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie wprowadzili do niej 7 poprawek. Mają one związek  z porozumieniem zawartym między rządem i związkami górniczymi. Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały Izbie 7 poprawek do ustawy, mniejszość komisji zaś – 4 ( przeprowadzanie corocznego audytu kosztów ogólnych zarządu przedsiębiorstw górniczych; pozostawienie przepisu dotyczącego sporządzenia planu dyslokacji pracowników w razie likwidacji kopalni; objęcie spółek górniczych tzw. ustawą kominową przy nadaniu elastyczności w uznaniowym kształtowaniu płac). ( www.senat.gov.pl)  Po rozpatrzeniu poprawek senackich przez Sejm, ustawa ma wejść w życie 7 dni po ogłoszeniu.

21.01.2015

fot. M. Józefaciuk

Boże Narodzenie 2014

23/12/2014

Spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności osobistej i zawodowej w nowym 2015 roku

życzy

Stanisław Iwan

Senator RP

v6mf

 

 

 

 

Barbórka 2014

04/12/2014

Wszystkim górnikom oraz pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego składam bardzo serdeczne życzenia z okazji dzisiejszego święta, wyrazy szacunku i uznania.

Aby Wasza praca przebiegała bezpiecznie.

Szczęść Boże!

Stanisław Iwan

Senator RP

barbórka

Misja obserwacyjna na wybory parlamentarne w Mołdawii

02/12/2014

W dniach  28 listopada – 1 grudnia br. w Mołdawii przebywała senacka misja obserwacyjna w związku przeprowadzonymi 30 listopada br. wyborami parlamentarnymi w tym kraju. W skład misji, której przewodniczył senator Jarosław Obremski, wchodzili senatorowie: Stanisław Gorczyca, Stanisław Iwan oraz Andrzej Pająk. Obserwatorzy, podzieleni na dwuosobowe zespoły, monitorowali przebieg kampanii wyborczej, głosowania oraz liczenie głosów w wybranych lokalach wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka i zasad demokracji, transparentności procesu wyborczego oraz przestrzegania procedur. Odbyły się również spotkania misji w lokalnych komisjach wyborczych, spotkanie z Centralną Komisją Wyborczą, wizyty w sztabach kandydatów oraz obserwacja wizualnej strony kampanii. Senatorowie spotkali się z przedstawicielami międzynarodowych i lokalnych organizacji monitorujących wybory. W wyniku przeprowadzonych wyborów Mołdawia obrała kierunek proeuropejski – wygrały partie prozachodnie. Raport, w którym zawarte będą wnioski i rekomendacje dotyczące organizowania wyborów w przyszłości w Mołdawii zostanie niebawem opublikowany.

20141129_101000

Pozytywna opinia o utworzeniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

24/11/2014

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Taką informację przekazał na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Pan Senator. Ta opinia będzie kluczowa dla wydania zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołanie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego będzie oznaczało poszerzenie jego oferty kształcenia. Dla mieszkańców regionu sytuacja taka będzie również oznaczała poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej, wyrównanie szans w zakresie dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Prowadzona będzie również działalność naukowo–badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych). Wraz z poszerzeniem oferty kształcenia o kierunek medyczny, będzie to oznaczało wzrost znaczenia Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego i rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego.

cz.2

Konferencja w Senacie RP pt.: „Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym”.

18/11/2014

 Pan Senator 17 listopada 2014 r. w Senacie przewodniczył odbywającej się konferencji naukowej nt. „Roli organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym”, zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Otwierając spotkanie Pan Senator podkreślił, że w naszym kraju istnieje potrzeba wzmocnienia inicjatywy lokalnej. Mimo że od zapoczątkowania reformy samorządowej upłynęło 25 lat, cały czas odczuwamy niedosyt działania organizacji pozarządowych. Na tym tle fenomen stanowią prężnie się rozwijające uniwersytety III wieku. Jak przypomniał Pan Senator, potrzeba współpracy między sektorem pozarządowym i samorządem wynika zarówno z konstytucji, jak i z zasady pomocniczości, stanowi ważny atrybut demokratycznego państwa. We wzajemnej relacji silniejsze okazują się jednak samorządy.

konf. w senacie17.11.2014

Foto Michał Józefaciuk

Read more here…

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego

14/11/2014

Po przyjęciu przez Radę Ministrów Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubuskiego, w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło podpisanie tego kluczowego dla rozwoju województwa dokumentu z udziałem Pani Marszałek Elżbiety Polak i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza. Łączna wartość projektów inwestycyjnych, zawartych w Kontrakcie opiewa na prawie 12 mld zł. Pan Senator na zaproszenie Pani Marszałek wziął udział w tym wydarzeniu oraz w briefingu prasowym na temat podpisanego kontraktu terytorialnego.

cz2.kontrak teryt.