Barbórka 2014

04/12/2014

Wszystkim górnikom oraz pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego składam bardzo serdeczne życzenia z okazji dzisiejszego święta, wyrazy szacunku i uznania.

Aby Wasza praca przebiegała bezpiecznie.

Szczęść Boże!

Stanisław Iwan

Senator RP

barbórka

Misja obserwacyjna na wybory parlamentarne w Mołdawii

02/12/2014

W dniach  28 listopada – 1 grudnia br. w Mołdawii przebywała senacka misja obserwacyjna w związku przeprowadzonymi 30 listopada br. wyborami parlamentarnymi w tym kraju. W skład misji, której przewodniczył senator Jarosław Obremski, wchodzili senatorowie: Stanisław Gorczyca, Stanisław Iwan oraz Andrzej Pająk. Obserwatorzy, podzieleni na dwuosobowe zespoły, monitorowali przebieg kampanii wyborczej, głosowania oraz liczenie głosów w wybranych lokalach wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka i zasad demokracji, transparentności procesu wyborczego oraz przestrzegania procedur. Odbyły się również spotkania misji w lokalnych komisjach wyborczych, spotkanie z Centralną Komisją Wyborczą, wizyty w sztabach kandydatów oraz obserwacja wizualnej strony kampanii. Senatorowie spotkali się z przedstawicielami międzynarodowych i lokalnych organizacji monitorujących wybory. W wyniku przeprowadzonych wyborów Mołdawia obrała kierunek proeuropejski – wygrały partie prozachodnie. Raport, w którym zawarte będą wnioski i rekomendacje dotyczące organizowania wyborów w przyszłości w Mołdawii zostanie niebawem opublikowany.

20141129_101000

Pozytywna opinia o utworzeniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

24/11/2014

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Taką informację przekazał na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Pan Senator. Ta opinia będzie kluczowa dla wydania zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołanie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego będzie oznaczało poszerzenie jego oferty kształcenia. Dla mieszkańców regionu sytuacja taka będzie również oznaczała poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej, wyrównanie szans w zakresie dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Prowadzona będzie również działalność naukowo–badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych). Wraz z poszerzeniem oferty kształcenia o kierunek medyczny, będzie to oznaczało wzrost znaczenia Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego i rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego.

cz.2

Konferencja w Senacie RP pt.: „Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym”.

18/11/2014

 Pan Senator 17 listopada 2014 r. w Senacie przewodniczył odbywającej się konferencji naukowej nt. „Roli organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym”, zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Otwierając spotkanie Pan Senator podkreślił, że w naszym kraju istnieje potrzeba wzmocnienia inicjatywy lokalnej. Mimo że od zapoczątkowania reformy samorządowej upłynęło 25 lat, cały czas odczuwamy niedosyt działania organizacji pozarządowych. Na tym tle fenomen stanowią prężnie się rozwijające uniwersytety III wieku. Jak przypomniał Pan Senator, potrzeba współpracy między sektorem pozarządowym i samorządem wynika zarówno z konstytucji, jak i z zasady pomocniczości, stanowi ważny atrybut demokratycznego państwa. We wzajemnej relacji silniejsze okazują się jednak samorządy.

konf. w senacie17.11.2014

Foto Michał Józefaciuk

Read more here…

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego

14/11/2014

Po przyjęciu przez Radę Ministrów Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubuskiego, w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło podpisanie tego kluczowego dla rozwoju województwa dokumentu z udziałem Pani Marszałek Elżbiety Polak i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza. Łączna wartość projektów inwestycyjnych, zawartych w Kontrakcie opiewa na prawie 12 mld zł. Pan Senator na zaproszenie Pani Marszałek wziął udział w tym wydarzeniu oraz w briefingu prasowym na temat podpisanego kontraktu terytorialnego.

cz2.kontrak teryt.

Dodatkowe miliony na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w województwie lubuskim.

14/11/2014

Województwo Lubuskie znajdzie się w projekcie Banku Światowego i Rządu RP. Chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe dorzecza Odry – ochrona Słubic, Nowej Soli oraz odcinka Wężyska-Chlebowo. A to oznacza dodatkowe miliony na zadania związane z ochroną przed powodzią. Tą dobrą wiadomość przekazali dziennikarzom na konferencji 14 listopada Pani Marszałek Elżbieta Polak, Witold Krochmal Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu oraz Pan Senator. Do spotkania doszło właśnie z inicjatywy Pana Senatora. Pan Senator podkreślił, że zadania te wpisują się w strategię kraju, a program realizowany w Lubuskiem będzie nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska. Obecny również na konferencji członek zarządu Stanisław Tomczyszyn zapewnił z kolei, że samorząd zdąży przygotować niezbędne dokumenty.

zabez.

Obchody Święta Niepodległości w Zielonej Górze

12/11/2014

W tym roku przypadła 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zielonogórskie obchody tego Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza  św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Przedtem, o 8.50 Pan Senator razem z Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak, Wicemarszałkiem Bogdanem Nowakiem i Pełnomocnikiem Zarządu Woj. Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób represjonowanych Stanisławem Szymkowiakiem, a także z Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Urbaniakiem, Wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem oraz przedstawicielami Wojewody Lubuskiego, złożył kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbyły się na Placu Bohaterów. Na zielonogórskim deptaku działała kawiarenka „Niepodległość”, można było obejrzeć wystawę uzbrojenia wojskowego i wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne.

11.11.2014

Platforma Obywatelska. Głosuję na listę nr 4 w wyborach samorządowych 2014.

06/11/2014

PO

Wizyta Pani Premier Ewy Kopacz w Województwie Lubuskim

31/10/2014

31. października 2014 r. Pani Premier Ewa Kopacz była z wizytą w Województwie Lubuskim, gdzie wzięła udział w otwarciu Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie oraz w spotkaniu z mieszkańcami Żar. Park Naukowo-Technologiczny powstał przy wsparciu władz samorządowych i dofinansowaniu Unii Europejskiej w wysokości 67 mln zł. W jego strukturze funkcjonuje 13 laboratoriów zlokalizowanych w nowo otwartym Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Centrum Innowacji i Centrum Technologii Informatycznych.

pek.2