80. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 3-7 sierpnia Pan Senator przebywa w Warszawie na posiedzeniu Senatu RP oraz bierze udział w pracach komisji senackich, które już od popołudnia 3 sierpnia rozpoczynają pracę nad rozpatrzeniem ustaw. 6 sierpnia Senat RP ma przerwę w obradach w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Narodowego, na którym nastąpi zaprzysiężenie na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę.

20150804_110718Więcej

71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia Pan senator jak co roku uczestniczył w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku przypadła 71 rocznica tego wydarzenia. Uroczystości w Zielonej Górze odbyły się na Zielonogórskiej Nekropolii. Organizatorami byli Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Komenda Chorągwi ZHP w Zielonej Górze przy współudziale Prezydenta Miasta.

SONY DSC

78. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 8-10 lipca br. odbyło się 78 posiedzenie Senatu RP.  Posiedzenie zdominowała kwestia ustawy o  leczeniu bezpłodności tzw. ustawia o in vitro. Debata trwała blisko 14 godzin. Wyniki imiennego głosowania nad tą ustawą oraz  nad innymi punktami porządku obrad znajdują się na stronie internetowej : www.senat.gov.pl oraz poniżej po kliknięciu ikony więcej.

2 cz.senat9.07.2015

Więcej

Wizyta delegacji senackiej Grupy Polsko-Francuskiej we Francji

W dniach 29-3 lipca br. Pan Senator jako członek senackiej Grupy Polsko-Francuskiej przebywa z wizytą we Francji (Paryżu–Flamanville-Cherbourg). Grupa w trakcie wizyty odwiedzi elektrownie jądrową, spotka się we francuskim Senacie z wiceadmirałem Charlesem-Henri Du Ché, zastępcą dyrektora Generalnej Dyrekcji ds. kontaktów międzynarodowych i strategii Ministerstwa Obrony. Spotkanie będzie dotyczyło wymiany poglądów na temat współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie obrony, Trójkąta Weimarskiego, NATO i obronności europejskiej. Przewidziane jest również spotkanie z panem Pierrem Lévy, dyrektorem ds. Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na temat stosunków między Francją a Polską, trójkąta Weimarskiego i Unii Europejskiej (Quai d’Orsay) – TBC. Odbędzie się również spotkanie z Przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Europejskich Jeanem Bizet oraz członkami Komisji. Ponadto  polska delegacja senatorów odwiedzi Ambasadora RP we Francji pana Andrzeja Byrta. Spotkanie odbędzie się  z udziałem senatorów francuskich, członków Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Senacie Republiki Francuskiej oraz będzie uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym Senatu Republiki Francuskiej.

uid_ec19866f9dbc33aac061204115372fc41287774476919_width_633_play_0_pos_0_gs_0_height_355Senat RF fot. pap/epa/lucas dolega

76.posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Senat zbierze się na 76. posiedzeniu w dniach 11 i 12 czerwca 2015 r. 2-dniowe obrady rozpoczną się o godz.11.00 W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą na swym posiedzeniu rozpatrywała senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i której sprawozdanie będzie Wysokiej Izbie przedstawiał pan Senator. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

3fot.www.senat.gov.pl

Więcej

73. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 15-16 kwietnia 2015 r. odbyło się 73. posiedzenie Senatu RP na którym senatorowie rozpatrzyli  11 ustaw oraz podjęli uchwałę w 100-tną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora. Podczas drugiego czytania projektu tej uchwały i w trakcie głosowania na sali obecni byli członkowie rodziny twórcy  i przedstawiciele instytucji kultury. Ponadto Senat przyjął ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, wywodzącą się z dwóch projektów – senackiego i poselskiego. Ustawa ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r., które  znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego.

senat4www.senat.gov.pl

Więcej