IV Europejski Meeting Gospodarczy

15/10/2014

Pan Senator na zaproszenie organizatorów bierze udział w IV Europejskim Meetingu Gospodarczym organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Uczestniczy w debacie dotyczącej propozycji Komisji Europejskiej z 22 stycznia br. a determinantów gospodarczych. Przebieg konferencji można śledzić on-line na: www.cire.pl oraz na www.kig.pl . Celem konferencji jest zaprezentowanie opinii organizacji gospodarczych UE wobec ogłoszonych 22 stycznia 2014 r. przez Komisję Europejską ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Z kolei debata z szerokim udziałem interesariuszy ma na celu wystąpienie z apelem ,,Apel Warszawski”na temat ram polityki klimatyczno-energetycznej 2030 r. w związku z zamiarem przyjęcia propozycji KE na posiedzeniu Rady Europejskiej pod koniec października br. Ponadto po południu weźmie udział w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która rozpatrzy „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku” oraz ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

flat vector11

Read more here…

Dzień Edukacji Narodowej

14/10/2014

,,Wykształcenie to dobro, którego nikt nie może nam odebrać”.

tn_Dzień-Nauczyciela

62. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

08/10/2014

W dniach 8 i 9 września br. odbywa się 62. posiedzenie Senatu RP oraz praca w komisjach senackich. Senatorowie wysłuchają informacji Prezesa IPN o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz informacji Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk przedstawią informację o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3

www.senat.gov.pl

Read more here…

70. rocznica Powstania Warszawskiego

01/08/2014

Z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbędą się w całym kraju. O g. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

powstanie warszawskie

 

Posiedzenie senackich komisji

16/07/2014

W dniu 16 lipca Pan Senator uczestniczy w posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji Państwowej. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzy:

  1.  Ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  2. Ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015

Natomiast po południu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  będzie pracować nad zmianami do ustawy o Policji.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Gorzowie Wlkp.

16/07/2014

Z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji w Gorzowie Wlkp. Pan Senator składa wszystkim funkcjonariuszom pomyślności i szczęścia na służbie, a także satysfakcji w realizacji planów i zamierzeń zawodowych.

policja

57. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

01/07/2014

W dniach 2-3 lipca odbędzie się 57. posiedzenie Senatu RP. W porządku obrad znajduje się projekt senacki oraz 12 ustaw. Pan Senator będzie sprawozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Komisja ta wnosi o przyjęcie 14 poprawek), a także ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, do której Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nie wniosła poprawek. Natomiast 4 lipca o godz. 11.00 nastąpi 58. uroczyste posiedzenie z okazji 25 lat odrodzonego Senatu w Polsce. 2 lipca Pan Senator będzie również uczestniczył w spotkaniu Ministra Spraw Zagranicznych Cypru z Parlamentarnym Zespołem Obrony Chrześcijan na Świecie oraz otworzy w Senacie konferencję pt. „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse” oraz finał konkursów „Sołtys Roku 2013” i „SOŁECTW@ w sieci”, której organizatorem jest senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Senat

www.senat.gov.pl

Otwarcie nowego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

11/06/2014

We wtorek tj. 10 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Jednym z punktów uroczystości było również przyznanie odznaczenia Panu Senatorowi za Zasługi na rzecz Archiwistyki. Potrzeby budowy nowego, profesjonalnie zaprojektowanego archiwum w Zielonej Górze, w którym znalazłyby się zbiory przechowywane dotychczas w tymczasowych, niespełniających wymagań warunków obiektach, w Starym Kisielinie, Wilkowie i Żarach formułowano już w 2000 roku, składając stosowną petycję na ręce ówczesnego Wojewody Lubuskiego. Wówczas planu tego nie udało się zrealizować. Życie pokazało jednak, że kilkunastoletnie starania, wytrwałość i stanowczość w dążeniu do tego ambitnego celu, opłaciło się.Nowoczesny obiekt spełnia najnowsze europejskie standardy w zakresie przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Posiada doskonale wyposażone pracownie digitalizacji i konserwacji. Zainstalowania infrastruktura teleinformatyczna pozwala na gromadzenie dokumentacji elektronicznej i udostępnianie jej on-line. Położenie Archiwum przy Uniwersytecie Zielonogórskim sprzyja środowisku historyków i regionalistów oraz zapewnia dogodną komunikację dla wszystkich zainteresowanych zbiorami archiwum.

8

Spotkanie w Senacie z okazji 25-lecia Wolności

11/06/2014

4 czerwca 2014 r. Senat RP gościł delegacje parlamentarne z 14 krajów, które przyjechały do Polski uczcić 25-lecie odzyskania wolności. 25 lat temu, 4 czerwca 1989 r., po raz pierwszy w powojennej Polsce odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i w pełni wolne wybory do Senatu. Zakończyły się one  wielkim zwycięstwem Solidarności i w konsekwencji upadkiem rządów komunistycznych w Polsce, a następnie w państwach ościennych.W uroczystym spotkaniu parlamentarnym uczestniczyli m.in. Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz, Pan Senator Stanisław Iwan, Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland, Wiceprzewodniczący Rady Federalnej Austrii Harald Himmer, Wiceprzewodniczący Rady Narodowej Austrii Karlheinz Kopf, Przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Jan Hamacek, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Milan Stech, Przewodniczący gruzińskiego parlamentu David Usupashvili,  Przewodnicząca II Izby Stanów Generalnych Holandii Anouchka van Miltenburg, Przewodnicząca I Izby Stanów Generalnych Holandii Ankie Broekers-Knol, Wiceprzewodniczący litewskiego Seimasu Vydas Gedvilas, Przewodniczący Izby Reprezentantów Malty Anġlu Farrugia, Przewodniczący mołdawskiego parlamentu Igor Corman, Wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu Ulla Schmidt, Wiceprzewodniczący szwedzkiego Riksdagu Ulf Holm, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier János Latorcai, Wiceprzewodnicząca Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji Meral Aksener. Reprezentowane były również Francja, Włochy i Kanada.

spotkenie w Senacie 4.06.2014

fot. Michał Józefaciuk

Read more here…