Obchody Święta Niepodległości w Zielonej Górze

12/11/2014

W tym roku przypadła 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zielonogórskie obchody tego Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza  św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Przedtem, o 8.50 Pan Senator razem z Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak, Wicemarszałkiem Bogdanem Nowakiem i Pełnomocnikiem Zarządu Woj. Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób represjonowanych Stanisławem Szymkowiakiem, a także z Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Urbaniakiem, Wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem oraz przedstawicielami Wojewody Lubuskiego, złożył kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbyły się na Placu Bohaterów. Na zielonogórskim deptaku działała kawiarenka „Niepodległość”, można było obejrzeć wystawę uzbrojenia wojskowego i wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne.

11.11.2014

Platforma Obywatelska. Głosuję na listę nr 4 w wyborach samorządowych 2014.

06/11/2014

PO

Wizyta Pani Premier Ewy Kopacz w Województwie Lubuskim

31/10/2014

31. października 2014 r. Pani Premier Ewa Kopacz była z wizytą w Województwie Lubuskim, gdzie wzięła udział w otwarciu Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie oraz w spotkaniu z mieszkańcami Żar. Park Naukowo-Technologiczny powstał przy wsparciu władz samorządowych i dofinansowaniu Unii Europejskiej w wysokości 67 mln zł. W jego strukturze funkcjonuje 13 laboratoriów zlokalizowanych w nowo otwartym Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Centrum Innowacji i Centrum Technologii Informatycznych.

pek.2

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

30/10/2014

W dniach 27-28 października br. w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki wspólne z Zespołem ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w Województwie Lubuskim, z udziałem władz województwa i zaproszonych gości. Głównym tematem była budowa kompleksu energetycznego czyli kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz elektrowni na terenie Gminy Gubin-Brody. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu PGE Marek Woszczyk oraz Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju PGE Dariusz Marzec. Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram prac i dyskutowano o oddziaływaniu tej inwestycji na otoczenie, sposobach rekultywacji terenu odkrywki oraz pozytywnym wpływie inwestycji na region. PGE S.A. jest głównym inwestorem tej inwestycji.

Read more here…

ENERGETYKON 2014 oraz odebranie nagrody Lauru Białego Tygrysa Polskiej Energetyki

24/10/2014

23 października 2104 r. Pan Senator na zaproszenie organizatorów wziął udział w VII Konferencji ENERGETYKON 2014 Energia-Klimat-Gospodarka- Społeczeństwo. Uczestniczył w panelu dotyczącym ,,Studium przypadku: KWB – elektrownia, KWK – elektrownia – symbioza korzystna dla rynku czy sztuczne ograniczenie konkurencji? Czy też szansa na przetrwanie w czasie kryzysu?”. Ponadto w tym roku podczas Konferencji, przypadła XVIII edycja prestiżowej nagrody, jaką jest Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki, którą Kapituła Lauru Białego Tygrysa przyznaje za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki. Jednym z laureatów został Pan Senator.

_DSC4567

15-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

21/10/2014

21 października br.  Pan Senator jako współzałożyciel Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego wziął udział w obchodach jubileuszu 15-lecia LSG. Uroczystości odbyły się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

20

Read more here…

IV Europejski Meeting Gospodarczy

15/10/2014

Pan Senator na zaproszenie organizatorów bierze udział w IV Europejskim Meetingu Gospodarczym organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Uczestniczy w debacie dotyczącej propozycji Komisji Europejskiej z 22 stycznia br. a determinantów gospodarczych. Przebieg konferencji można śledzić on-line na: www.cire.pl oraz na www.kig.pl . Celem konferencji jest zaprezentowanie opinii organizacji gospodarczych UE wobec ogłoszonych 22 stycznia 2014 r. przez Komisję Europejską ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Z kolei debata z szerokim udziałem interesariuszy ma na celu wystąpienie z apelem ,,Apel Warszawski”na temat ram polityki klimatyczno-energetycznej 2030 r. w związku z zamiarem przyjęcia propozycji KE na posiedzeniu Rady Europejskiej pod koniec października br. Ponadto po południu weźmie udział w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która rozpatrzy „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku” oraz ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

flat vector11

Read more here…

Dzień Edukacji Narodowej

14/10/2014

,,Wykształcenie to dobro, którego nikt nie może nam odebrać”.

tn_Dzień-Nauczyciela

62. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

08/10/2014

W dniach 8 i 9 września br. odbywa się 62. posiedzenie Senatu RP oraz praca w komisjach senackich. Senatorowie wysłuchają informacji Prezesa IPN o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz informacji Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk przedstawią informację o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3

www.senat.gov.pl

Read more here…