IV Kongres Przemysłu Gazowniczego

23/04/2014

W dniach 23-25 kwietnia 2014 roku w Hotelu Ossa koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się IV Kongres Przemysłu Gazowniczego, w którym  Pan Senator na zaproszenie organizatorów weźmie udział jako gość honorowy oraz panelista w sesji inauguracyjnej Kongresu pt.: ,,Bilans 10-lecia obecności Polski  w UE – korzyści i wyzwania dla rynku energii”. Referat wprowadzający  ma wygłosi Komisarz  UE  ds.  Energii Pan Günther Oettinger. W drugim dniu Kongresu przewidziane zostały dwie sesje, których zakres merytoryczny obejmie m.in. założenia dotyczące Nowej Polityki Energetycznej oraz uwarunkowania regulacyjne i branżowe determinujące rozwój rynku gazu ziemnego. Trzecia sesja będzie miała charakter podsumowujący Kongres i zakończy się przyjęciem Uchwały IV Kongresu Przemysłu Gazowniczego.

Powstanie Gminnego Komitetu na Rzecz Poparcia Połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra

23/04/2014

16 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej OPZL w Zielonej Górze odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono powołany Gminny Komitet na Rzecz Poparcia Połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra. Jak mówi proklamacja aktu założycielskiego Komitetu: ,,Połączenie Miasta i Gminy Zielona Góra w jeden, większy i silniejszy samorząd warte jest każdego działania. To szansa i wyzwanie na dziś, ale także perspektywa na przyszłość. Trudno dziś o skuteczne impulsy rozwoju, stąd też warto łączyć siły i potencjały by skutecznie konkurować z innymi samorządami o pieniądze i pozycję w coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Nie można pozostać obojętnym na trudne wyzwania związane z życiem codziennym mieszkańców miasta i gminy, które wspólnie łatwiej będzie nam poprawiać i rozwiązywać. Wykażmy się mądrością i odwagą, nie popełniajmy błędu zaniechania. Przecież dzisiaj już i tak przeplatają się nasze interesy, tworzymy zielonogórską wspólnotę i jesteśmy skazani na współdziałanie. Komitet na Rzecz połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra apeluje o nasz powszechny udział w referendum w dniu 18 maja 2014 roku i poparcie koncepcji połączenia naszych wspólnych samorządów”. Lista zwolenników tego połączenia poszerza się z dnia na dzień. Więcej informacji i dokumentów umożliwiających poparcie tej idei, a także udział w referendum w Gminie,  jest na stronie www.jestesmynatak.eu

komitet

Pamiątkowa fotografia założycieli: (od lewej) Wiceprzewodniczący Mariusz Rosik, prof. Leszek Jerzak, wiceprzewodniczący Waldemar Sługocki, przewodniczący Stanisław Iwan, wiceprzewodniczący Janusz Jasiński. Założycielem i wiceprzewodniczącym Komitetu jest również Edward Fedko.

Read more here…

Wizyta Prezydenta Mołdawii

22/04/2014

14 kwietnia 2014 r. Pan Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z prezydentem Mołdawii Nicolae Timoftim. W spotkaniu uczestniczyli również Panowie senatorowie:Stanisław Gorczyca i Stanisław Iwan oraz Przewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii Poseł Andrzej Halicki. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o sprawach energetycznych, niezwykle istotnych z punktu widzenia sytuacji na Ukrainie, o wcześniejszym podpisaniu umowy stowarzyszeniowej  Mołdawii z Unią Europejską, a także o sytuacji Polaków mieszkających na Ukrainie. Warto przypomnieć, że rok temu Pan Marszałek był z oficjalną wizytą w Mołdawii, któremu również w delegacji towarzyszył Pan Senator.

14.04.2014

fot. Michał Józefaciuk

52. posiedzenie Senatu RP 9-10 kwietnia 2014 r.

14/04/2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. odbyło się 52. posiedzenie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Na tym posiedzeniu Senat rozpatrzył 15 ustaw, do 5 wprowadził poprawki. Zdecydował też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, a także o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

3fot. www.senat.gov.pl

Read more here…

Spotkanie z delegacją ECON w Senacie RP

26/03/2014

25 marca Pan Senator reprezentował senacką Komisję Gospodarki Narodowej na spotkaniu w Senacie z delegacją Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON). Celem wizyty delegacji w Warszawie był stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Walutowej. Na spotkaniu senatorów z komisji Gospodarki Narodowej, Budżetu i Finansów Publicznych i Spraw Unii Europejskiej z europosłami z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON) poruszano również kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie. ECON jest jedną z najbardziej wpływowych wśród wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego. Jej kompetencje obejmują kształtowanie polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej, a także funkcjonowanie Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego. Ma ona  uprawnienia w zakresie regulacji sektora finansowego, swobodnego przepływu kapitału i płatności, konkurencji, przepisów podatkowych i pomocy publicznej. Posiedzenia komisji odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. W jej skład wchodzi 48 członków i 46 zastępców.

25.03.2014

fot. Katarzyna Czerwińska

Pan Senator na temat programów z zakresu energetyki odnawialnej

20/03/2014

Na 51 posiedzeniu Senatu RP w dniach 19-20 marca 2014 r. odbyła się m.in. dyskusja na temat informacji Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek. Na posiedzeniu plenarnym Ministerstwo Gospodarki prezentował Pan  Jerzy Witold Pietrewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pan Senator szeroko odniósł się do tematów z zakresu energetyki odnawialnej, mówiąc, że:

sssenat

Read more here…

51. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

20/03/2014

W dniach 19-20 marca odbyło się 2-dniowe posiedzenie Senatu RP. Senatorowie wprowadzili 21 poprawek do 5 ustaw. Jedną odrzucili, 2 ustawy przyjęli bez poprawek. Pierwszego dnia senatorowie wysłuchali informacji wiceministra gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczynach opóźnień w wydawaniu aktów prawnych, które będą regulować ten rynek oraz informacji wiceminister spraw zagranicznych Henryki Mościckiej-Dendys o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2013 r., w trakcie przewodnictwa Litwy w Radzie UE.

Read more here…

Konkurs “Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych” rozpoczęty

20/03/2014

Miło jest poinformować, że rozpoczął się konkurs na temat Żołnierzy Wyklętych, którego organizatorami są: Pan Senator Stanisław Iwan, Marszałek Województwa Lubuskiego,Prezydent Miasta Zielona Góra, Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Zielonogórski Obwód ZHR i Fundacja Banku Zachodniego WBK. Konkurs adresowany jest do: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego. Przedmiotem konkursu jest do wyboru:

plakat

  Read more here…

49. posiedzenie Senatu RP

18/02/2014

W dniach 19 i 20 lutego 2014 r. Pan Senator przebywa w Warszawie na pracach w komisjach senackich oraz na 49 posiedzeniu Senatu RP, gdzie m.in. Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt przedłożył rząd. Jej celem jest przedłużenie do 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. A także przeprowadzi drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy – prawo atomowe, wniesione przez senacką Komisję Ustawodawczą.

th1_7507_senat

Read more here…