52. posiedzenie Senatu RP 9-10 kwietnia 2014 r.

14/04/2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. odbyło się 52. posiedzenie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Na tym posiedzeniu Senat rozpatrzył 15 ustaw, do 5 wprowadził poprawki. Zdecydował też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, a także o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

3fot. www.senat.gov.pl

Read more here…

Spotkanie z delegacją ECON w Senacie RP

26/03/2014

25 marca Pan Senator reprezentował senacką Komisję Gospodarki Narodowej na spotkaniu w Senacie z delegacją Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON). Celem wizyty delegacji w Warszawie był stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Walutowej. Na spotkaniu senatorów z komisji Gospodarki Narodowej, Budżetu i Finansów Publicznych i Spraw Unii Europejskiej z europosłami z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON) poruszano również kwestie dotyczące sytuacji na Ukrainie. ECON jest jedną z najbardziej wpływowych wśród wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego. Jej kompetencje obejmują kształtowanie polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej, a także funkcjonowanie Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego. Ma ona  uprawnienia w zakresie regulacji sektora finansowego, swobodnego przepływu kapitału i płatności, konkurencji, przepisów podatkowych i pomocy publicznej. Posiedzenia komisji odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. W jej skład wchodzi 48 członków i 46 zastępców.

25.03.2014

fot. Katarzyna Czerwińska

Pan Senator na temat programów z zakresu energetyki odnawialnej

20/03/2014

Na 51 posiedzeniu Senatu RP w dniach 19-20 marca 2014 r. odbyła się m.in. dyskusja na temat informacji Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek. Na posiedzeniu plenarnym Ministerstwo Gospodarki prezentował Pan  Jerzy Witold Pietrewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pan Senator szeroko odniósł się do tematów z zakresu energetyki odnawialnej, mówiąc, że:

sssenat

Read more here…

51. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

20/03/2014

W dniach 19-20 marca odbyło się 2-dniowe posiedzenie Senatu RP. Senatorowie wprowadzili 21 poprawek do 5 ustaw. Jedną odrzucili, 2 ustawy przyjęli bez poprawek. Pierwszego dnia senatorowie wysłuchali informacji wiceministra gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczynach opóźnień w wydawaniu aktów prawnych, które będą regulować ten rynek oraz informacji wiceminister spraw zagranicznych Henryki Mościckiej-Dendys o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2013 r., w trakcie przewodnictwa Litwy w Radzie UE.

Read more here…

Konkurs “Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych” rozpoczęty

20/03/2014

Miło jest poinformować, że rozpoczął się konkurs na temat Żołnierzy Wyklętych, którego organizatorami są: Pan Senator Stanisław Iwan, Marszałek Województwa Lubuskiego,Prezydent Miasta Zielona Góra, Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Zielonogórski Obwód ZHR i Fundacja Banku Zachodniego WBK. Konkurs adresowany jest do: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego. Przedmiotem konkursu jest do wyboru:

plakat

  Read more here…

49. posiedzenie Senatu RP

18/02/2014

W dniach 19 i 20 lutego 2014 r. Pan Senator przebywa w Warszawie na pracach w komisjach senackich oraz na 49 posiedzeniu Senatu RP, gdzie m.in. Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt przedłożył rząd. Jej celem jest przedłużenie do 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. A także przeprowadzi drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy – prawo atomowe, wniesione przez senacką Komisję Ustawodawczą.

th1_7507_senat

Read more here…

Połączenie miasta z gminą – Zielona Góra

18/02/2014

17 lutego 2014 r. Pan Senator uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem MIasta Zielona Góra Panem Januszem Kubickim. Spotkanie dotyczyło projektu połączenia miasta Zielona Góra z gminą wiejską. W blisko dwugodzinnej dyskusji, która odbyła się w urzędzie miasta, uczestniczyli  także posłowie: Bogusław Wontor (SLD), Jerzy Materna (PiS) i Maciej Mroczek (TR). Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że projekt ten jest potrzebny, bo mówiąc obrazowo ,, duży może więcej” , ale i zwiększa to potencjał inwestycyjny. Jak zapowiada prezydent Kubicki, w tym roku miasto przeprowadzi referendum dotyczące integracji samorządów. Planowany termin połączenia to styczeń 2016 roku.

48. posiedzenie Senatu RP oraz spotkanie w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie

29/01/2014

W dniach 28-30 stycznia Pan Senator przebywa w Warszawie. 28 stycznia razem z senatorami z senackiej Komisji Gospodarki Narodowej spotkał się ze szwedzkimi posłami zasiadającymi w Komisji Przemysłu i Handlu.  Tematem rozmów był kwestie związane z polityką spójności, polityką energetyczną oraz handlową jak i sprawy związane z wydobyciem gazu łupkowego. Posłowie gościli w Senacie RP na zaproszenie Komisji Gospodarki Narodowej. 29 i 30 stycznia uczestniczy w posiedzeniu plenarnym Senatu RP oraz w pracach senackich komisji, do których należy. Ponadto na zaproszenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Pana Janusza Włodarskiego razem z przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej Panem senatorem Markiem Ziółkowskim weźmie udział w spotkaniu w Państwowej Agencji Atomistyki, gdzie w trakcie spotkania będzie m.in. prezentacja Krajowego Punktu Kontaktowego oraz  przedstawienie informacji na temat oceny sytuacji radiacyjnej kraju i systemów wspomagania decyzji ARGOS i RODOS.

senat4

www.senat.gov.pl Read more here…

Gość w programie ,,Karty na stół”

21/01/2014

20 stycznia 2014 r. Pan Senator był gościem redaktora Andrzeja Locha w programie TVP Gorzów Wlkp. ,,Karty na stół”. Tematem rozmowy była m.in. kwestia szpitala pediatrycznego, wyborów do Parlamentu Europejskiego w Województwie Lubuskim, a także planowane uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych w Zielonej Górze.

senatorTVP Gorzów Wlkp.

Read more here…